ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Финансово-счетоводни, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации и услуги

Правилната счетоводна отчетност, вярното отразяване на активи, пасиви, приходи, разходи, финансовите резултати и прецизното им данъчно облагане са свързани с познаването и прилагането на голям набор от едновременно действащи нормативни актове, които непрекъснато се променят. “Ай Ев Джи Груп” ООД разполага със сериозен екип от професионалисти, които да следят измененията, правилно да тълкуват разпоредбите, професионално да ги прилагат.

“Ай Ев Дж Груп” ООД ще Ви помогне да оптимизирате дейността си, да намалите разходите си, да спестите много от ценното си време и да насочите енергия си към управлението и развитието на Вашата фирма.

  • Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Текущо водене и приключване на счетоводната отчетност
  • Годишно приключване
  • Работни заплати и ЛС
  • Данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации
  • Справки по Валутен Закон
  • Регистриране на промените във фирменото състояние