ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Текущо водене и приключване на счетоводната отчетност

Предимства

Ако вие не разполагате с оперативен счетоводител, който да извършва текущото осчетоводяване на фирмената Ви дейност ние можем да Ви помогнем с нашите професионалисти.

Обхват на услугата

  • Приемане на всички първични документи от фирменият Ви офис.
  • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
  • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител.
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
  • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.

Цена

Цената на текущото водене и приключване на счетоводната отчетност зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви. За малки и средни български предприятия с персонал до 5 човека и месечен документооборот до 20 броя и не регистрирани по ЗДДС цената на текущото счетоводно обслужване е между 200 и 460 лв., а за тези регистрирани по ЗДДС цената за текущо счетоводно обслужване варира от 460 до 750 лв.

* Цената за текущо счетоводно обслужване винаги може да бъде обсъдена и коригирана в зависимост от особеностите на клиента.