ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Годишно счетоводно приключване. Данъчно приключване.

Предимства

Ако вие разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото осчетоводяване на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети или не се чувства сигурен в тази област, то ние можем да Ви помогнем с нашите професионалисти.

Обхват на услугата

  • Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети .
  • Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
  • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.
  • Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител
  • Публикуване на Годишните финансови отчети в Агенцията по вписванията
  • Изготвяне и представяне на годишната декларация / уведомление към Инспекцията по труда
  • Изготвяне и подаване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ, както и декларациите по чл.55 от ЗДДФЛ.

Цена

Цената за годишно счетоводно и данъчно приключване с изготвяне на годишните финансови отчети в зависимост от спецификата на извършваната дейност и числеността на персонала е от 420 до 1600 лв.

Цената за проверка и заверка на Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител се определя съгласно утвърдените тарифи за дипломирани експерт-счетоводители.