ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Работни заплати и личен състав

Предимства

“Ай Ев Джи Груп” ООД разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на трудово-осигурителните услуги, които познават и следят непрекъснато промените в нормативната база, касаещи движението и заплащането на човешките ресурси. Ние ще спестим Вашето време и ще Ви помогнем да оптимизирате управлението на персонала си.

Обхват на услугата

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
  • Изготвяне на длъжности характеристики и щатни разписания.
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.
  • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета.
  • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.
  • Подбор на персонал, чрез лицензирана фирма.

Цена

Цената е в зависимост от числеността на персонала. При численост до 5 човека – 200 лв.; от 5-10 човека – 420 лв.; над 10 човека-по договаряне.