ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации

Предимства

Ние си поставяме целта да бъдем свързващото звено между своите клиенти и държавната администрация, чрез изграждане на данъчна стратегия за облекчаване на данъчната тежест.

Ние притежаваме необходимите задълбочени теоретични познания и практическия опит за всички възможности за оптимизиране на данъците.

Обхват на услугата

  • Изготвяне и представяне на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и др. информация в поделенията на Националната агенциа за приходите.
  • Данъчни консултации
  • Трудово-правни консултации
  • Консултации, касаещи прилагането на КСО и ЗОК.

Цена

Цената зависи от сложността на поставения казус и се движи от 30 до 100 лв.