ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутните задължения/вземания към/от чуждестранни лица, съгласно Валутния Закон

Предимства

Ай Ев Джи Груп” ООД пести Вашето време като изготвя и подава всички справки и декларации за коректното изпълнение на задълженията Ви по Валутния Закон, съгласно НАРЕДБА No 27 за статистиката на платежния баланс на БНБ.

Обхват на услугата

Изготвяне и представяне пред БНБ до 10 число на месеца, следващ съответното тримесечие справки-декларации за задълженията/вземанията към/от чуждестранни лица.

Цена

Цената на услугата е до 20 лв.