ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Регистриране на промени във фирменото състояние

Предимства

След първоначалната съдебна регистрация на всеки правен субект му се налага поне веднъж да посети Агенцията по вписванията.

В процеса на своята дейност му се налагат административни регистрации в множество институции и ведомства. Пропускането на сроковете за тези регистрации води до налагането на значителни глоби и санкции.

“Ай Ев Джи Груп” ООД може да се ангажира да следи, информира, подготвя документи и да ги регистрира, където е необходимо.

Обхват на услугата

  • Съдебна регистрация
  • Агенция по вписванията (БУЛСТАТ)
  • НОИ
  • Комисия за защита на личните данни
  • Инспекция по труда
  • Агенция по финансово разузнаване
  • Подаване на документи за издаване на лицензи и други подобни

Цена

Цената на услугата за първоначална съдебна регистрация и последващи промени в съдебното решение зависи от вида на юридическото лице и се определя от юридическата кантора, с която “Ай Ев Джи Груп” ООД си сътрудничи от дълги години.

Цената на всички останали услуги е в интервала от 30 до 100 лв.